Rollspel

Rollspel är en av QueerNördarnas mest återkommande aktiviteter, där vi brukar erbjuda både drop-in eller kampanjspel på våra träffar. Vi försöker att främja ett queert tänkande och spelande, samt att låta röster som inte alltid hörs lika bra inom hobbyn att höras och välkomna nybörjare.

För att diskutera, utbyta idéer eller hitta spelgrupper har vi startat ett eget Facebook-forum: Queernördarna – Hängplats för rollspel. Du kan även hitta rollspelare i vår discord.

Du kan även här ta del av vår Spelledarpolicy.

Verksamhetsansvarig för rollspel är Amanda Stenback.

Vi har även ett samarbete med Rollspelsfrämjandet Stockholms Län.