Styrdokument

Här finns en samling av alla styrdokument som gäller inom QueerNördana, det vill säga dokument som styr föreningen. Dessa gäller utöver föreningens stadgar.

Trivselregler för arrangemang av QueerNördarna

Styrdokument: Användande av pronomen inom QueerNördarna

Styrdokument: Arbetsgrupper inom QueerNördarna

Styrdokument: Avstängning och avvisande från QueerNördarna

Styrdokument: Kärnverksamhet i QueerNördarna

Styrdokument: Projekt i QueerNördarna

Styrdokument om lugnt rum

Förtroendeposter