Queer & Nerdy, RFSL Uppsala

Vi har en systerverksamhet som var fjärde vecka arrangerar Queer & Nerdy-spelträffar i Uppsala, i RFSL Uppsalas lokaler.

För mer information se deras separata Facebook-grupp.