Queernördarna Norr

Välkommen till QueerNördarna Norr – QueerNördarna i Norrland.

QueerNördarna Norr är en avdelning i huvudföreningen QueerNördarna. Styrelsens huvudsäte är i Umeå, men vi strävar efter att verka i hela norra delen av Sverige, beroende på vart behovet och engagemanget finns! Gå gärna med i vår Facebookgrupp

Bli medlem i QueerNördarna Norr!